ZINROCKS CHINCHILLAS

Pedigree of the Z-litter

FINPETGG-12
Pommi de Chinchillas Almarel

black ebony
Breeder: Alicia Ayoso Tavira, Spain

Black
black ebony
Breeder: Chinchillas Sandra, Spain

Dream, Black ebony, Chinchillas Es, Spain

Roma, standard, Chinchillas Sandra, Spain

Megan
tan ebony
Breeder: Chinchillas Tania, Spain

Duque, chocolate ebony, Chinchillas Noemi, Spain

Rubí, Blond, Chinchillas Tania, Spain

FINCH Elbe's Piper
white ebony velvet
Breeder: Daniela Klein, Germany

Sivan
White velvet
Breeder: J.Deibler, Germany

36, Black velvet, J.Deibler, Germany

114, silver white, J.Deibler, Germany

Caramel
Chocolate ebony
Breeder: Daniela Klein & Chinchilla Stade

Gilbert, Ebony mittel, Ludger Wortberg, Germany

EKC-8806 Spirit, Pastel ebony, Küstenchinchilla, Germany